Tent

Algemene voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden (Laatste Up-date 12-sept 2017 14:45 uur. V2.5)

Onder genoemde voorwaarden geldende voor BestelBuffet.
In geval van onduidelijkheid van deze voorwaarden beslist BestelBuffet

Wij handelen conform de algemene uniforme horeca voorwaarden welke u hier kunt downloaden of kunt bekijken op www.khn.nl/uvh-nl

Voor bestelBuffet.nl hanteren wij naast de Uniforme horeca voorwaarden nog aanvullende voorwaarden. Dit doen wij om onze kwaliteit en kwantiteit te kunnen waarborgen en u zo de laagste prijs te kunnen bieden.

Wij vragen u deze voorwaarden zorgvuldig te lezen en eventueel ons te contacteren indien u iets niet begrijpt of indien uw bedrijf/organisatie zich niet kan verenigen met onze voorwaarden.

 

Onze gebruiksvoorwaarden.

1.0  Deze voorwaarden gelden voor alle gesloten overeenkomsten tussen BestelBuffet.nl verder genoemd als BestelBuffet en de Gast.

Bestellen/overeenkomst

1.1  Een overeenkomst is gesloten op het moment dat de gast een telefonische, mondelinge, schriftelijke en/of een e-mail bevestiging ontvangt, of indien de gast via onze web shop besteld. Elke overeenkomst die met Bestelbuffet gesloten gelden de voorwaarden van Bestelbuffet tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

1.2  De overeenkomst is nimmer gesloten totdat BestelBuffet u een bevestiging heeft gegeven, dit kunnen zij telefonisch, mondeling, schriftelijk of per e-mail doen. Een lees of ontvangstbevestiging zijn enkel bedoeld als verduidelijking, deze zijn nimmer rechtsgeldig en dienen nimmer als bevestiging van overeenkomst omdat deze automatisch gegenereerd worden.

1.3  Een gesloten overeenkomst kan enkel geannuleerd worden middels een schriftelijke opzegging, per aangetekende brief of per e-mail naar info@bestelbuffet.nl  binnen de gestelde termijnen die wij hanteren uit de Uniforme voorwaarden horeca. Wij zullen vervolgens de gestelde percentages in rekening brengen.

1.4  Een bestelling gedaan via onze web shop kan geannuleerd worden binnen 24 uur naar het bestellen indien de leveringsdatum meer dan 4 werkdagen in het verschiet ligt. Binnen de termijn van 4 dagen kan er niet kosteloos geannuleerd worden. Wij zullen in dit geval de uniforme voorwaarden horeca percentages in acht nemen.

1.5  Ook 24 uur naar het plaatsen van uw bestelling zullen wij handelen volgens de uniforme voorwaarden Horeca en u de gestelde percentages in rekening brengen.

1.6  Indien u een bestelling plaatst gaat u akkoord met de Algemene gebruikersvoorwaarden, privacy statement, retour beleid, en de uniforme voorwaarden horeca.

1.7  Indien u voor de eerste keer bij ons besteld zullen wij u telefonisch benaderen, dit om zogenaamde “Spook” bestellingen tegen te gaan. Uw telefoonnummer dient dan ook geldig te zijn. 

Betalingen

2.1  Betalingen geschieden enkel á contant of vooraf per bank. Bedrijven kunnen indien gewenst bestellen op rekening, dit kan echter alleen in overleg en NA goedkeuring van BestelBuffet.

2.2 Betalingstermijnen: Particulieren: Contant bij levering, Per bank (Gedeeltelijk)vooraf, Producten op nacalculatie per bank achteraf binnen 5 dagen.
Verenigingen en Kleine bedrijven: Contant bij levering, per bank vooraf of per bank achteraf (Na goedkeuring) Binnen 14 dagen.
Grote bedrijven: Contant bij levering, per bank vooraf of per bank achteraf (Na goedkeuring) Binnen 30 dagen.

2.3 Kortingen: Indien u een korting geniet zal deze altijd worden aangeboden als BETALINGSKORTING. Dit wil zeggen dat u de geoffreerde korting ten volle geniet als u binnen 1 dag naar uw bestelling voor particulieren en binnen 7 dagen voor bedrijven. de staffels zijn als volgt:
Particulieren:Binnen 1 dag na factuurdatum: Volle 100% van de aangeboden korting.
Binnen 2 dagen na factuur datum:75% van de aangeboden korting.
Binnen 3 dagen na factuur datum:50% van de aangeboden korting.
Binnen 5 dagen na factuur datum:25% van de aangeboden korting.
5 dagen of meer:uw aangeboden korting vervalt.

Bedrijven:Binnen 7 dag na factuurdatum: Volle 100% van de aangeboden korting.
Binnen 14 dagen na factuur datum:75% van de aangeboden korting.
Binnen 21 dagen na factuur datum:50% van de aangeboden korting.
Binnen 30 dagen na factuur datum:25% van de aangeboden korting.
30 dagen of meer:uw aangeboden korting vervalt.

2.4 Wij hanteren een strak incassobeleid. Dit wil zeggen dat wij direct na het verstrijken van een factuur een herinnering verzenden. En wij voor een eerste herinnering €15,- administratie kosten berekenen, voor een 2de herinnering €45,- administratiekosten berekenen. En na het verstrijken van een 2de herinnering wij een incassoprocedure zullen opstarten welke de kosten voor uw rekening komen.

2.5  Betalingen vooraf dienen VOOR de dag van levering binnen te zijn bij BestelBuffet.

2.6  Indien u vooraf wenst te betalen en de betaling is niet tijdig binnen zullen wij NIET leveren, dit geeft u echter nimmer het recht niet te betalen.

2.7  Bij niet tijdig betalen zal de bezorger enkel leveren na contante betaling, uw betaling zal worden terug gestort indien u deze achteraf betaald blijkt te hebben (dit proces kan tot 10 werkdagen in beslag nemen).

2.8  BestelBuffet is ten alle tijden gemachtigd een voorschot ten hoogste van 100% van het totaal bedrag te vragen. Voor producten op nacalculatie zal en schatting gemaakt worden. 

2.9  Indien u niet de mogelijkheid heeft om contant te betalen, of een bewijs van betaling kunt overleggen zullen wij de producten niet leveren. Dit geeft u in geen geval recht om niet te betalen. Wij zullen in dit geval het volledige factuurbedrag in rekening brengen.

Uw bestelling

3.1  Wij zullen pas reserveringen bij onze leveranciers maken indien u een bevestiging heeft gegeven zoals omschreven in punt 1.0 Als u een offerte van ons ontvangt staat daar een “Offerte geldig tot” datum op vermeld. Als u voor deze datum de offerte bevestigd dan verzorgen wij uw partij zoals omschreven in de offerte. Als u deze niet voor deze datum bevestigd gaan wij er van uit dat de offerte niet door gaat en hebben wij geen Overeenkomst.

3.2  Indien wij een bevestiging ontvangen hebben zullen wij reserveringen maken bij onze leveranciers, mocht het voorkomen dat wij niet meer aan de producten kunnen komen zullen wij in overleg een vervang product verzorgen. 

3.3  Bij vervangende producten omschreven in punt 3.2 zullen eventueel extra kosten of meer prijzen bij u in rekening gebracht worden zonder voorafgaande kennisgevingen.

3.4  Indien bepaalde ingrediënten niet leverbaar zijn zullen wij dit vervangen zonder voorafgaande kennisgeving. Hier zullen nooit zonder vooraf overleg kosten in rekening voor gebracht worden.

3.5  Indien u besteld nemen wij contact met u op, dit kan middels telefoon, schriftelijk of via e-mail zijn.

3.6  Bij het contact naar aanleiding van uw bestelling zullen wij u in de gelegenheid stellen om vragen aan ons te stellen, maakt u hier dus ook gebruik van.

3.7  Naar het sluiten van het contact zoals omschreven in punt 3.5 en 3.6 zullen wij alles bevestigen zoals omschreven in punt 1.2 dit kan tijdens dit gesprek mondeling gebeuren.

3.8  U krijgt bij levering een bon waarop omschreven staat wat u ontvangt, deze dient u te tekenen.

3.9  Als de bon omschreven in punt 3.8 niet aanwezig is, niet voorhanden of indien u deze weigert te tekenen betekend dit nimmer dat u niet verplicht bent te betalen, wij behouden ons het recht bij niet tekenen om de goederen niet te leveren en u 100% de factuur te presenteren.

3.10 Onze bezorger neemt met u de bestelling door. Dit is het moment voor u om vragen te stellen.

3.11 Wanneer wij een bestelling van u ontvangen verzorgen wij deze ook voor u, zorgt u dus dat u thuis bent bij bezorging. Indien u niet thuis bent of de deur niet opent krijgt u een briefje van onze bezorger in de brievenbus met de vraag hem zo snel mogelijk terug te bellen, indien de bezorger niet meer in de omgeving is en u toch wenst dat deze langs komt om uw producten te bezorgen rekenen wij hiervoor € 35,- extra kosten binnen een straal van 50KM daarbuiten berekenen wij €35,- + €0,50 per KM. Indien u dit niet wenst zal u toch de rekening opgestuurd krijgen voor de goederen.

3.12 Bij het bestellen kunt u een voorkeurtijd opgeven, dit is dus een voorkeur en geen verplichting. Er kunnen dan ook geen rechten worden ontleend aan deze tijden.

3.13 Wij leveren uw bestelling tot aan de “deur” dit wil zeggen dat wij de producten dus niet helemaal achter in een tuin sjouwen, meters om uw huis lopen of verdiepingen/(dak)terrassen opgaan. Wenst u dit wel? Wij vragen u dan €30,- per personeelslid per uur met een minimum van €30,-

3.14 U dient zelf rekening te houden met lokale omstandigheden/verordeningen zoals b.v. Kermissen, activiteiten, (carnavals)stoeten, demonstraties, wegafsluitingen en (lokaal) tijdsgebonden gebieden zoals stads centra’s. Indien wij hierdoor niet tot aan de deur kunnen leveren. Wij vragen u dan €30,- per personeelslid per uur met een minimum van €30,- + eventuele parkeerkosten LET OP: onze bussen hebben een hoogte beperking van 3Meter en kunnen dus veelal niet in (parkeer)garages.

3.15 Wij leveren NIET op verdiepingen, Wenst u dit wel dan vragen wij u €30,- per personeelslid per uur met een minimum van €30,- (Er dient een lift aanwezig te zijn, wij bezorgen NOOIT zware materialen zoals maar niet enkel: koelkasten, tapbuffetten, dranken etc. per trap!

3.16 afwijkingen aan aantallen: Heeft u online besteld: u kunt de aantallen kosteloos wijzigen tot: 5 dagen voor aanvang van uw partij.
Heeft u via een offerte aanvraag besteld: U kunt uw aantallen kosteloos wijzigen tot 5 dagen voor aanvang van uw partij met een maximaal van 20% naar beneden. Wijkt u meer af dan 20% naar beneden dan berekenen wij 10% Extra kosten.
Heeft u bijvoorbeeld gekozen voor dranken op nacalculatie en u heeft als aantal gasten 100 personen opgegeven en er komen “slechts” 70 gasten dan berekenen wij u dus 10% extra op de totale factuur prijs!

3.17 Wenst u een “nacht bezorging” 22:00-07:00 uur dan vragen wij u €30,- per uur Nachttoeslag per personeelslid, dit geldt niet indien uw partij bijvoorbeeld start om 20:00 uur en eindigt om 03:00 uur.

3.18 Allergenen: Ondanks onze grootte zorgen en ervaringen kunnen wij niet verantwoordelijk gehouden worden voor ziekte door allergische reacties van (een van) uw gasten. Wij werken in onze keuken(s) met elke vorm van allergenen.

Retour halen van uw party

4.1  Mochten er producten retour gehaald moeten worden dan spreekt de bezorger af wanneer dit zal gebeuren.

4.2 Besteld op zondag? Houd u dan rekening dat wij de spullen retour wensen te halen op MAANDAG tijdens kantoor uren.

4.3  U hoeft niet thuis te blijven voor het retour halen. U kunt dan de spullen buiten zetten, echter blijft u aansprakelijk tot onze bezorger bij u arriveert. 

4.4  indien u niet thuis bent en de spullen niet (allemaal) buiten heeft staan zullen wij de gemaakte kosten in rekening brengen (km vergoeding (€0,50x2) + uurloon €30,-) om extra op en neer te rijden. 

4.5 Wij verwachten dat u de spullen klaar zet voor het retour halen, dit wil zeggen: Bij de (voor) deur zodat deze goed en snel toegankelijk zijn voor onze bezorgers, tafels ingelapt en alles afgeruimd (in kratten, en vrij van grove etensresten, botjes en servetten, sigarettenpeuken). Indien de bezorger bij u komt en de producten staan niet klaar (hij moet bijvoorbeeld alles achter in de tuin verzamelen, hij moet nog tafels leeghalen etc. etc.) dan vragen wij u zijn uurloon te vergoeden á €30,- per personeelslid per uur met een minimum van €30,-.
Laat u de borden/warmhoudbakken etc. met grofvuil vol zitten dan vragen wij u €30,- extra schoonmaak kosten.

4.6  wij zullen de goederen achteraf, (nooit ter plaatse) tellen en controleren op gebreken en beschadigingen. Bij de constatering van gebreken of beschadigingen zullen wij u dit factureren tegen kostprijs.

4.7  Alle producten dienen verzekerd te worden door de gebruiker en worden ten alle tijden in verhuur en/of bruikleen gesteld tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

4.8  Alle goederen blijven onontvreemdbaar eigendom van BestelBuffet en kunnen nimmer gevorderd worden door schuldenaren van de gast.

4.9  indien een schuldenaar goederen onrechtmatig vordert zullen wij de kosten verhalen op de contractant zoals omschreven in punt 1.0

Klachten en reclamaties

5.1  Elke klacht, reclamatie of opmerkingen dienen schriftelijk gedaan te worden.

5.2  U kunt klachten kenbaar maken tijdens het bezorgen aan de bezorger, deze zal u de gelegenheid geven deze op te schrijven op de leveringsbon, deze zal dan binnen 24 uur in behandeling genomen worden. (excl. zaterdag en zondag) 

5.3  U kunt klachten kenbaar maken tijdens de bevindingen, u kunt dit doen telefonisch, of via e-mail. (de tijden van verzenden zullen aangehouden worden) en zullen binnen 24 uur in behandeling genomen worden. (excl. zaterdag en zondag)

5.4  U kunt klachten kenbaar maken tijdens het retour halen, de bezorger geeft u een formulier waar u dit kenbaar kunt maken. Deze zullen binnen 24 uur in behandeling genomen worden. (excl. zaterdag en zondag)

5.5  U kunt klachten binnen 24 uur naar het retour halen kenbaar maken via e-mail.

5.6  Klachten die niet op tijd binnen of op de gestelde momenten/tijden gedaan zijn zoals omschreven in punt 5.1 t/m 5.5 worden niet meer in behandeling genomen.

5.7 Klachten naar aanleiding van niet geleverde producten: U dient dit bij constatering direct door te geven per telefoon. Bij onoverkomelijke producten (producten die nodig zijn om uw party doorgang te laten vinden Zoals b.v. maar niet enkel: een tapbuffet bij een fust bier) Wij bezorgen deze zo snel als mogelijk dit wil zeggen: direct als er een bezorger EN wagen beschikbaar is.
Overkomelijke producten (Producten die niet essentieel zijn om uw party door de laten gaan Zoals b.v. maar niet enkel: Een bepaald gerecht/onderdeel van een buffet) Wij geven u een korting (onze inkoop prijs) of brengen het product na, deze keuzen is aan ONS. Indien wij naleveren zal er nimmer een korting voorzien worden.

5.8 Reclamaties over bezorgtijden: Wij bezorgen zo veel als mogelijk stipt op tijd. Echter werken wij met voedingsmiddelen die wij niet een aantal dagen vooraf kunnen bereiden en warm maken. Het kan dus voorkomen dat wij later zijn dan u verwacht, wij geven hier nimmer een korting/restitutie voor.

5.9  Een klacht geeft nimmer het recht om niet te betalen, of een bedrag of goederen achter te houden.

5.10  Onvermogen: klachten en reclamaties door onvermogen of overmacht zullen nimmer in behandeling genomen worden.

5.11  Wij hebben geen invloed op het weer, Kapotte voertuigen, verkeer, epidemieën en maatschappelijke onrusten zoals stakingen of demonstraties. Vertragingen omtrent hierdoor vallen voor ons onder punt 5.8 

5.12 Bestelde of niet tijdig geannuleerde goederen dienen altijd 100% betaald te worden.

5.13 wij leveren niet op eilanden.

Verhuur

6.1 Verhuur, wij leveren tot de deur zoals omschreven in punt 3.13 t/m 3.15, tenzij anders aangegeven in de offerte/bestelling.

 

6.2 Wenst u dat wij verhuur materiaal opbouwen? Indien u dit aangeeft is dit geen probleem wij vragen hier wel een meerprijs van €30,- per personeelslid per uur. Voor tenzij dit anders vermeld is  in onze offertes.

 

6.3 Indien wij tenten (laten) plaatsen dan hanteren wij hun voorwaarden met de bijbehorende veiligheidseisen. U gaat automatisch hiermee akkoord met het akkoord gaan van onze offerte, vraag gerust naar hun voorwaarden, wij mailen u deze of bezorgen u deze in papieren versie. Indien een tent NIET geplaatst kan/mag worden door weersinvloeden of omdat de locatie niet (meer) geschikt is zal het feest verplaatst of geannuleerd worden. Indien dit niet verwijtbaar aan u is zijn eventuele kosten aan ons en onze leveranciers voor onze rekening. Kosten die u zelf gemaakt heeft voor uw feest en leveranciers die u ingeschakeld heeft vallen hier buiten. U dient hier zelf met hun afspraken over te maken. Indien het feest niet door kan gaan door verwijtbaar gedrag van u kant zullen wij alle kosten op uw verhalen.

 

6.4 Een tap en/of koelkast is een hulpmiddel geen wonder middel: Deze werken niet afdoende bij (Extreme) hoge temperaturen en/of vol in de zon, wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor de plaatsing/ en werking als gevolg van/door hoge temperaturen.

 

6.5 Schade door ons personeel: wij helpen graag met op/afbreken echter zijn wij niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het helpen met op/afbreken. Tegen ongelukjes (zoals een bak met eten laten vallen op uw (Nieuwe)vloer) zijn wij natuurlijk verzekerd via onze aansprakelijkheidsverzekering.

 

6.6 Wij verzorgen verhuur enkel in combinatie met een eten/drinken bestelling. Bij enkel non-food of bestellingen die in meer dan 1x bezorgd moeten worden rekenen wij bezorgkosten. € 0,50 per km x 2 x het aantal keer dat wij dienen te bezorgen/retour moeten halen is het te veel voor 1 rit dan zijn de kosten voor onze rekening.

Ingeval van onduidelijkheid in de voorwaarden zal BestelBuffet een bindende beslissing nemen.